برتر‌ها و مدیریت در جلسه‌ی کنکور (3)

من از زمان‌های نقصانی در درس‌های عمومی استفاده می‌کردم و بسیار نتیجه گرفتم.

برتر‌ها و مدیریت در جلسه‌ی کنکور (3)

زهرا موسوی، رتبه‌ی 3 تجربی منطقه‌ی 2

من از زمان‌های نقصانی در درس‌های عمومی استفاده می‌کردم و بسیار نتیجه گرفتم. در درس شیمی از قبل حساب کرده بودم که اگر سخت بود زمان بیش‌تری را به آن اختصاص دهم  و زمان را مدیریت کرده بودم.


امیرمسعود ندافی، رتبه‌ی 10 تجربی منطقه‌ی 2

همیشه تکنیک ضربدر و منها، زمان‌های نقصانی برای عمومی‌ها و چندتا از ده‌تا را استفاده می‌کردم تا زمان پاسخ‌گویی به سؤالات را بهتر مدیریت کنم. استفاده از این تکنیک‌ها مدیریت زمان و مدیریت برخورد فرد را بالا می‌برد.


امید جلیل، رتبه‌ی 3 تجربی منطقه‌ی 3

روش آزمون دادن در گرو سه تکنیک زمان‌های نقصانی، ضربدر و منها و هدف‌گذاری چندتا از ده‌تاست. اگر این سه روش را با هم اجرا کنید هر درسی که سخت باشد مدیریت آن برای شما آسان‌تر می‌شود. من ابتدا درس‌ها را برای یک تعداد خاصی هدف‌گذاری می‌کردم و بعد با استراتژی بازگشت روی آن تعدادی که باقی‌مانده بودند کار می‌کردم.

عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین اسلامی