ربات‌های امدادگری که شبیه مورچه‌های آتشین عمل می‌کنند

دانشمندان موسسه فناوری جورجیا به دنبال ماهرکردن ربات‌های امدادگر با الهام از مورچه‌های آتشین هستند.

ربات‌های امدادگری که شبیه مورچه‌های آتشین عمل می‌کنند

دانشمندان موسسه فناوری جورجیا به دنبال ماهرکردن ربات‌های امدادگر با الهام از مورچه‌های آتشین هستند.

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، این محققان توانایی مورچه‌های آتشین در ساخت تونل‌های تثبیت‌شده در انواع مختلف خاک‌ها را بررسی کردند.

آن‌ها از شیوه اسکن CAT برای تماشای چگونگی ساختن خانه‌هایی در ابعاد سه بعدی توسط مورچه‌های آتشین استفاده کردند.

تیم علمی دریافت مورچه‌ها قادرند به سرعت خاک را حفاری و از رطوبت خاک برای تولید گلوله‌های گلی کوچک استفاده کنند و سپس این گلوله‌ها را به بیرون از تونل حمل کنند.

دانشمندان بر این باورند حمل‌کردن و جمع‌آوری همزمان گلوله‌ها موجب می‌شود چندین مورچه‌ کارگر بدون مسدودکردن تونل، به صورت همزمان به داخل و خارج از آن حرکت کنند.

مورچه‌های آتشین حتی می‌توانند خانه‌ای را در خاک شنی و شل حفر کنند و این رفتار برای ربات‌های امدادگر بسیار کارآمد خواهد بود.

پس از نابودشدن ساختمان‌ها توسط زلزله یا لغزش زمین، ربات‌های امدادگر قادرند به داخل فضاهای تنگ بروند، اشیای سنگین را بلند کنند و به دنبال قربانیان بگردند. اما پس از یک بلای طبیعی و وجود قربانیان در زیر آوار، مهارت‌های ظریف‌تری برای انجام عملیات امداد لازم است و ایجاد تونل‌های تثبیت‌شده در وسط این معرکه، به موضوع مرگ و زندگی تبدیل می‌شود.

زمانی که تیمی از ربات‌ها به یک محیط طبیعی اعزام می‌شوند، آن‌ها راه یکدیگر را سد می‌کنند اما تیم‌های بزرگ مورچه‌های آتشین می‌توانند در فضاهای تنگ بدون سدکردن راه یکدیگر کار کنند و حتی سازه‌هایی را در مواد شل بسازند. این توانایی می‌تواند الهام‌بخش محققان در ماهرکردن ربات‌های امدادگر باشد.

جزئیات این مطالعه در Journal of Experimental Biology ارائه شد.

منبع :