مراحل یادگیری را کامل انجام دهید

هر دانش‌آموز سخت‌کوشی که شروع به مطالعه می‌کند با دغدغه‌ی این‌که چه زمانی تست کار کند مواجه است. یادگیری

مراحل یادگیری  را کامل انجام دهید

هر دانش‌آموز سخت‌کوشی که شروع به مطالعه می‌کند با دغدغه‌ی این‌که چه زمانی تست کار کند مواجه است. یادگیری، مراحل مختلفی دارد که با انجام منظم مراحل می‌توانید به اهدافتان نزدیک شوید.

مرحله‌ی اول یادگیری، ادراک است. دانش‌آموز این مرحله را باید سر کلاس و سپس با استفاده از کتاب درسی و جزوه‌ی معلم و یک کتاب آموزشی مثل کتاب سبز کانون سپری کند.

در مرحله‌ی دوم باید به تثبیت یادگیری‌هایش بپردازد که این کار از طریق خواندن تشریحی حاصل می‌شود. نباید تصور کنید که تمرین تشریحی کاری بیهوده است.

مرحله‌ی سوم، تسلط است که از طریق حل تست حاصل می‌شود. در انتخاب منابع تستی خود دقت کنید و از منابع استاندارد استفاده کنید.

در مرحله‌ی بعدی ارزیابی است که از طریق آزمون‌های برنامه‌ای یا دفتر برنامه‌ریزی انجام می‌شود.

و در آخر هم جمع‌بندی مطالب است که دانش‌آموز با استفاده از تست‌های مجموعه‌ای و... به این کار می‌پردازد.

پیشرفت برای همه ممکن است؛ فقط باید کارهای ساده و درست را به طور مستمر انجام دهید و از این طریق ذهن خود را از آشفتگی برهانید.

منبع :

درس 3و4 از فلسفه‌ی3 دوازدهم انساني
دوازدهم انساني     دبیر : وحید دهقان