جمع‌بندی و نمونه سؤال ویروس‌ها ـ زیست‌شناسی

برای جمع‌بندی مبحث ویروس‌ها، پریون‌ها و ویروئید‌ها (قسمت اول فصل ۹ پیش‌دانشگاهی) می‌توانید از فایل‌های ضمیمه استفاده کنید.

جمع‌بندی و نمونه سؤال ویروس‌ها ـ زیست‌شناسی

برای جمع‌بندی مبحث ویروس‌ها، پریون‌ها و ویروئید‌ها (قسمت اول فصل ۹ پیش‌دانشگاهی) می‌توانید از فایل‌های ضمیمه استفاده کنید. ابتدا جزوه‌ی جمع‌بندی را مطالعه کنید و پس از آن نمونه سؤالات را حل کنید و در پایان با بررسی سؤالات اشکالهای خود را پیدا کنید. اگر در بررسی سؤالات اشکالی داشتید می‌توانید در قسمت نظرات مشکل خود را بپرسید.

حمید رضا زارع
نويسنده : حمید رضا زارع