هفت کنکور برای این روزها

کتاب هفت کنکور شامل پرسش های چهار گزینه ای هفت سال گذشته کنکور سراسری می باشد که در کم ترین زمان با جدید ترین و البته مهم ترین سوالات کنکور آشنا می شوید.

هفت کنکور برای این روزها

نزدیک ترین سوالات به کنکور ، خود سوالات کنکور است.در این بازه زمانی حساس و مهم منبعی می خواهید که علاوه بر حجم کم محتوای عالی داشته باشد و شما بتوانید بهترین ارتباط را با این کتاب برقرار کنید .

کتاب هفت کنکور شامل پرسش های چهار گزینه ای هفت سال گذشته کنکور سراسری می باشد که در کم ترین زمان با جدید ترین و البته مهم ترین سوالات کنکور آشنا می شوید.

هیچ درسی را کنار نگذارید. در کنکور سراسری در هر درس چندین تست ساده وجود دارد که می توانید به راحتی به آن ها پاسخ دهید و کتاب هفت کنکور اصلی ترین منبع برای رسدن به این  نتیجه ای ایده ال است.