نکات کل گیاهان کتاب درسی ـ زیست‌شناسی

برای جمع‌بندی ویژگی‌های قارچ‌ها می‌توانید فایل ضمیمه را دانلود کنید.

نکات کل گیاهان کتاب درسی ـ زیست‌شناسی

برای جمع‌بندی ویژگی‌های قارچ‌ها می‌توانید فایل ضمیمه را دانلود کنید.

منبع :

فایل های ضمیمه

حمید رضا زارع
نويسنده : حمید رضا زارع
حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی