تصاویری جالب از مورچه‌های فضانورد در ایستگاه فضایی

پژوهشگران مورچه‌ها را به فضا برده و در زیستگاه هایی آنها را نگهداری کرده و به بررسی شیوه تعامل حشرات با بی وزنی و شرایط خلاء موجود در فضا پرداخته‌اند.

تصاویری جالب از مورچه‌های فضانورد در ایستگاه فضایی

فضانوردان در ایستگاه فضایی بین‌الملل ISS به بررسی وضیعت مورچه‌های آزمایشگاهی پرداختند که از زمین توسط یک دستگاه ویژه به فضا ارسال شده‌اند. 

گفتنی است، مورچه‌ها در جاذبه‌ صفر در فضا معلق شده‌اند و عده زیادی از آنها تلاش می‌کردند که به حفظ وضع تعادل خود بپردازند اما به دلیل بی وزنی نمی‌توانستند. 

کارشناسان هدف از انتقال مورچه‌ها به فضا را بررسی نحوه رفتار آنها در فضا با توجه به حس دقیق موقعیت‌یابی و آنتن‌های ویژه بر روی شاخک‌های آنها برای حفظ تعادل اعلام کرده‌اند.

این مورچه‌ها در 8 زیستگاه در ایستگاه فضایی بین‌المللی به تعداد هر زیستگاه 80 مورچه نگهداری می‌شوند. 

کارشناسان در نظر دارند از این تحقیق برای توسعه الگوریتم‌های روبوتیک و بررسی حرکت تصادفی روبات‌ها و همینطور چگونگی واکنش حیوانات در فضا نسبت به محیط پیرامون استفاده کنند. 

منبع :