برای کودک خود کتاب بخوانید

یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که خواندن کتاب داستان حتی در زمان ....

برای کودک خود کتاب بخوانید

یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که خواندن کتاب داستان حتی در زمان خواب هم برای کودک مفید است. خواندن کتاب موجب تقویت مهارت‌های ارتباطی کودک می‌شود و توانایی شنیدن را تقویت می‌کند. برای این‌که کودک شنونده‌ی خوبی باشد باید علاقه و احترام به نظرهای دیگران را یاد بگیرد. آمادگی کتاب خواندن هر روزه را در فرزند خود ایجاد کنید. کتاب داستان نوعی گفت‌وگو است که مهارت‌های ارتباطی را تقویت می‌کند. خواندن یک داستان خوب مهارت گفت‌وگو کردن را یاد می‌دهد؛ بنابراین توصیه می‌شود با کودکتان بنشینید و کتاب بخوانید و از این طریق فرزند خود را باهوش و خردمند کنید.

منبع :