نمایش توانمندی مورچه ها در ایستگاه فضایی بین المللی

این روزها گروهی از مورچه ها در ایستگاه فضایی بین المللی گرچه به ظاهر زندگی عادی خود را سپری می کنند اما دانشمندان رفتار آنها را با هدف توسعه روباتهای آینده به دقت زیر نظر دارند.

نمایش توانمندی مورچه ها در ایستگاه فضایی بین المللی


به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۲۰۱۴ مهمانان عجیبی وارد ایستگاه فضایی بین المللی شدند: ۸ گروه از مورچه ها، طی هفته ها و ماههای گذشته رفتار و نحوه زندگی این حشرات که تقریبا در شرایط جاذبه نزدیک به صفر در حال انجام است با دقت زیادی توسط دانشمندانی از دانشگاه استنفورد نظارت می شود. اما هدف چیست؟

دانشمندان تلاش می کنند که دریابند مورچه ها چگونه در شرایطی که خبری از جاذبه نیست خود را با محیط جدید وفق می دهند.

این امیدواری وجود دارد که نتایج به دست آمده از این تحقیقات در آینده ای نه چندان دور در ساخت روبات هایی خاص به کار آید، روباتهای که به مراتب بهتر از الگوریتم ها می توانند در اموری همچون تحقیق و امداد و نجات به کار گرفته شوند.

نتایج اولیه این مطالعات در نشریه "پیشتازان اکولوژی و تکامل" منتشر شده است.

در این بررسی دانشمندان متوجه شدند مورچه ها حتی در محیطهای بسیار محدود نیز راه خود را به خوبی پیدا کرده، بدون آنکه برخوردی با سایر مورچه ها داشته باشند. این توانایی حیرت انگیز می تواند به دانشمندان در ساخت روباتهای مورد نظرشان کمک زیادی کند.منبع :

مطالب مرتبط