افتتاح مرکزانفورماتیک دانشکده ی فنی کاسپین-پردیس دانشگاه تهران

افتتاح مرکز انفورماتیک دانشکده ی فنی کاسپین ،پردیس دانشکده های فنی دانشگاه نهران توسط بنیاد قلم چی در یک روز بارانی

افتتاح مرکزانفورماتیک دانشکده ی فنی کاسپین-پردیس دانشگاه تهران

مرکز انفورماتیک دانشکده ی فنی کاسپین که یکی از پردیس های دانشکده ی فنی دانشگاه تهران  واقع در رضوان شهر (یکی از شهرهای استان گیلان)  است در روز یک شنبه سوم اسفندماه 1393 افتتاح گردید.

هوا بارانی و بسیار زیبا بود. بنیاد قلم چی کم تر مراسم افتتاحیه ای در چنین هوایی داشته است. این مرکز به 40 دستگاه رایانه و سرور و تجهیزات پیشرفته ی رایانه ای مجهز شد.

اکثر نمایندگی های بنیاد قلم چی نیز در مراسم افتتاحیه حضور داشتند.


کانون فرهنگی آموزش قلم چی

کانون فرهنگی آموزش قلم چی

کانون فرهنگی آموزش قلم چی


دکتر دولتشاهی ریاست دانشکده ی فنی کاسپین در ابتدای جلسه ی افتتاحیه ضمن خوش آمد گویی به حضار که از تهران و شهرهای استان گیلان حضوریافته بودند  اشاره کردند با توجه به پیشرفت های تکنولوژی سرعت انتقال و رشد اطلاعات ضروری است که دانشجویان با کمک تجهیزات و ادوات رایانه ای به روز باشند و بابت کمک بنیاد به فراهم کردن بستر این امر مهم تشکر و قدردانی کردند.

کانون فرهنگی آموزش قلم چی