هنرستانی‌ها و کتاب نوروز عمومی و پایه

در دوران نوروز به علت حجم بالای مباحث مورد مطالعه، امکان خواندن تمام کتاب‌های کمک‌آموزشی و حل تمام تست‌های آن وجود ندارد؛ بنابراین داوطلبان به یک منبع برگزیده نیاز دارند. کتاب برنامه‌ای نوروز پ...

هنرستانی‌ها و کتاب نوروز عمومی و پایه

در دوران نوروز به علت حجم بالای مباحث مورد مطالعه، امکان خواندن تمام کتاب‌های کمک‌آموزشی و حل  تمام تست‌های آن وجود ندارد؛ بنابراین داوطلبان به یک منبع برگزیده نیاز دارند. کتاب برنامه‌ای نوروز پاسخی به این نیاز است. کتاب نوروز در حجمی مناسب شامل تست‌های مهم و کلیدی کنکور است.

کتاب نوروز عمومی و پایه‌ی هنرستان شامل 500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده در درس‌های ریاضی 1 و 2، فیزیک و عربی است. در کتاب نوروز از درس ریاضی 250 سؤال، فیزیک و عربی هر کدام 125 سؤال طرح شده است.

پاسخ‌نامه‌‌ی تشریحی سؤالات در انتهای کتاب وجود دارد.

با حل کتاب نوروز، در هر تست نکته‌ای یاد خواهید گرفت که به لحاظ این‌که مجموعه‌ای از تست‌های منتخب کنکور سال‌های گذشته است هر نکته از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هم‌چنین با حل کتاب نوروز به مرورِ مباحث از طریق حل مسئله می‌پردازید؛ یعنی با حل تست‌های این کتاب، مباحثی را که نمی‌توانید به سؤال‌هایش پاسخ دهید و در آن مباحث آموخته‌های شما به فراموشی سپرده شده است، شناسایی می‌کنید و برای مرور و خواندن مجدد آن مبحث به کتاب درسی مراجعه کرده و به حل تمرین بیش‌تری از کتاب قهوه‌ای می‌پردازید.

در این صورت به یک جمع‌بندی خوب در این درس‌ها رسیده‌‌اید.

کار انجام شده توسط نیروی ثابت ازفیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی