یک تست// یک نکته (درس شیمی)

کنکورهای رشته ریاضی و تجربی

هر هفته (یا هر دو هفته یکبار )،یک تست  بدون پاسخ از مبجث‌های شیمی  کنکور در سایت قرار می‌دهیم و از شما دعوت می‌کنیم که بهترین روشی که می‌توان به این تست پاسخ داد را ارسال کنید .

 یک تست،یک نکته : این روش برای این طراحی شده است که ذهن داوطلبان کنکور ۹۴را درگیر خود کند تا بتوانید بهترین روش ممکن را برای حل تست‌های کنکور سراسری انتخاب کنید.  

در سری بعد روش پاسخ به تست قبلی را روی سایت قرار می‌دهیم .

سری چهارم بهترین پاسخ از طرف لیدا حسین زاده از بوشهر و سارا کشکولی از سنندج ارسال شده است.
در فایل پیوست پاسخ یک تست یک نکته سری قبل ضمیمه شده است.

 بهترین روش ارسالی در هر سری انتخاب می‌شود.

یک تست یک نکته سری پنجم ضمیمه شده است.