همایش مدارس کانونی در نمایندگی کرج برگزار شد

دومین همایش سالانه مدارس کانونی شهر کرج به میزبانی نمایندگیهای کرج پسر و کرج دختر روز پنج شنبه دوم بهمن ماه با عنوان "نیمسال دوم ، آغازی مهمتر" برگزار شد

همایش مدارس کانونی در نمایندگی کرج برگزار شد

دومین همایش سالانه مدارس کانونی شهر کرج به میزبانی نمایندگیهای کرج پسر و کرج دختر روز پنج شنبه دوم بهمن ماه با عنوان "نیمسال دوم ، آغازی مهمتر" برگزار شد.در این جلسه تعداد 19 نفر از مدیران و مشاوران مدارس پسرانه و 16 نفر از مدیران و مشاوران مدارس دخترانه حضور داشتند . حضور مدارس استعداد های درخشان ، نمونه دولتی ، دولتی و غیر دولتی شهر کرج در این جلسه چشمگیر بود .

موضوعات جلسه :

1 - توضیح منطق برنامه راهبردی در نیمسال دوم

2 - معرفی کارنامه های آموزشی کانون (کارنامه دانش آموز ،کارنامه  دبیر ،کارنامه چند از ده در سایت  school )

3 - توضیح اهمیت نهاد پشتیبان در مدارس

4 – بیان ویژگی های ممتاز سایت kanoon.ir برای مدارس ( فیلم 3 دقیقه ای، نمونه سوال امتحانی و...)

5 –  معرفی کتاب های برنامه ای نیمسال دوم ( نوروز ، زرد عمومی ، زرد اختصاصی )

همایش مدارس کانونی در نمایندگی کرج برگزار شد


شایان ذکر است نمایندگی های کرج در کل تعداد 3463 نفر از دانش آموزان در مقاطع مختلف را به صورت ثبت نام مدرسه ای تحت پوشش دارند.