دوران جمع‌بندی زمانی برای بازیابی اطلاعات

استفاده از جزوه‌ها و خلاصه‌برداری‌هایی که در حین مطالعه تهیه کرده‌ایم؛ زیرا این زمان، زمان مرور و تثبیت اطلاعات در ذهن است.

دوران جمع‌بندی زمانی برای بازیابی اطلاعات

دوران جمع‌بندی زمانی برای بازیابی اطلاعات است؛ اطلاعاتی که در طول نیم‌سال اول به مطالعه‌ی آن‌ها پرداخته‌ایم و البته ایستگاه جبرانی برای مطالبی است که تا کنون فرصت مطالعه‌ی آن‌ها را نداشته‌ایم یا ناقص مطالعه کرده‌ایم. این زمان بهترین زمان برای مطالعه‌ی تشریحی و مفهومی مطالب کتاب‌های نیم‌سال اول است؛ بنابراین باید با مطالعه‌ی تشریحی و دقیق مطالب، عقب‌افتادگی‌ها را جبران کنیم و یادگیری ناقص خود را به یادگیری کامل تبدیل کنیم و اطلاعات را در ذهن خود تثبیت کنیم. بهترین منابع برای مطالعه در این دوران عبارت‌اند از:

  • استفاده از جزوه‌ها و خلاصه‌برداری‌هایی که در حین مطالعه تهیه کرده‌ایم؛ زیرا این زمان، زمان مرور و تثبیت اطلاعات در ذهن است.

  • استفاده از کتاب‌های جمع‌بندی که متشکل از 4 آزمون جامع است که 2 آزمون جامع آن را در قالب  آزمون‌های رسمی و دو آزمون دیگر آن را بر اساس امتحانات مدرسه به صورت درس‌محور مطالعه می‌کنیم.

  • استفاده از تست‌های نشان‌دار؛ یعنی تست‌هایی که در گذشته مطالعه کرده‌ایم ولی نکته‌ی کنکوری در آن‌ها نهفته است یا بلد نبوده‌ایم یا از جمله تست‌های شک‌دار هستند.

  • استفاده از تست‌های آزمون‌ها، از اولین آزمون مبحثی کانون تا آزمون 5 دی‌ماه.

با استفاده از روش‌ها و ابزار درست مطالعه به ماندگاری اطلاعات نیم‌سال اول در ذهن خود می‌پردازیم.