ارزیابی برای یادگیری

شاید خیلی از شما دوستان تا به حال پیش خود فکر کرده‌اید که چرا باید پس از آزمون، سؤالات را بررسی کنیم؟

ارزیابی برای یادگیری

شاید خیلی از شما دوستان تا به حال پیش خود فکر کرده‌اید که چرا باید پس از آزمون، سؤالات را بررسی کنیم؟

ارزیابی بعد از آزمون می‌تواند حکم بازیابی اطلاعات را برای شما داشته باشد؛ زیرا شما سر جلسه‌ی آزمون سعی  می‌کنید با فکر کردن روی سؤالات به پاسخ آن‌ها برسید و بعضی از سؤالات برای شما بسیار آشنا هستند ولی پاسخ‌های آن‌ها را فراموش کرده‌اید. بنابراین زمانی که بعد از آزمون به سراغ ارزیابی می‌روید و سؤالات را بررسی می‌کنید با سرعت خیلی بیش‌تری آن‌ها را یاد می‌گیرید؛ زیرا ذهن شما در ساعاتی قبل درگیر این سؤالات شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با ارزیابی به‌موقع آزمون یادگیری شما بیش‌تر می‌شود.

به شما توصیه می‌کنم که حتماً در هفته‌ی اول بعد از آزمون، نگاهی بر سؤالات آزمون خود داشته باشید؛ زیرا تجربه نشان داده است که هر چه میزان مرور سؤالات بیش‌تر شود می‌توانید با سرعت بیش‌تری بر مباحث تسلط پیدا کنید.

الكتريسيته ساكن(قسمت پنجم) از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی