با کتاب نهایی رشته‌ی خود در امتحانات نتایج بهتری کسب کنید

این کتاب راهنمای خوبی برای تشخیص مطالب مهم و توجه به آن‌ها و هم‌چنین آشنایی با نوع طراحی سؤالات است؛ زیرا سؤالات نهایی چکیده‌ی مهم‌ترین مطالب کتاب درسی هستند.

با کتاب نهایی رشته‌ی خود در امتحانات نتایج بهتری کسب کنید

کتاب نهایی هنرستان، یک منبع طلایی در ایام امتحانات است. هر چند استفاده از این کتاب به دلیل محتوای آموزشی و ساختار طبقه‌بندی‌شده صرفاً برای ایام امتحانات نیست و در زمان‌های دیگر نیز می‌توان از آن استفاده کرد اما در دوران امتحانات منبعی مهم برای حل نمونه‌سؤالات مهم است و برای شبیه‌سازی امتحان نهایی دو دوره‌ سؤالات عیناً به صورت برگه‌ی امتحانی ارائه شده است.

بهتر است بعد از مطالعه‌ی کامل کتاب درسی و جزوات معلم برای تکمیل آموخته‌های خود از خلاصه‌ی نکات ابتدایی هر فصل استفاده کنید، سپس سؤالات مربوط به هر فصل را حل کنید تا متوجه‌ یادگیری‌های ناقص خود شوید و از طریق حل مسئله به مرور مطلب بپردازید.

این کتاب راهنمای خوبی برای تشخیص مطالب مهم و توجه به آن‌ها و هم‌چنین آشنایی با نوع طراحی سؤالات است؛ زیرا سؤالات نهایی چکیده‌ی مهم‌ترین مطالب کتاب درسی هستند.