هنرستانی‌ها درباره ی اهمیت درس ریاضی بدانند

آیا می‌دانید ریاضی درس مهمی است و در رتبه‌ی شما تأثیر بسزایی دارد؟

هنرستانی‌ها درباره ی اهمیت درس ریاضی بدانند

آیا می‌دانید ریاضی درس مهمی است و در رتبه‌ی شما تأثیر بسزایی دارد؟

درس ریاضی مهم‌ترین درس در میان درس‌های عمومی و پایه است که بیست سؤال کنکور را به خود اختصاص می‌دهد و با ضریب چهار بیش‌ترین ضریب را در میان درس‌های عمومی و پایه دارد. علاوه بر این در برخی از درس‌های تخصصی کاربرد دارد. پس لازم است به این درس مانند درس‌های تخصصی خود اهمیت دهید و برای پاسخ‌گویی به این درس هدف‌گذاری کنید.

ریاضی را از روی کتاب درسی مطالعه کنید و سپس تمام تمرین‌ها و مثال‌های کتاب را حل کرده و بعد به سراغ تست زدن بروید. ریاضی درسی است که برای پاسخ‌گویی به سؤالاتش در آزمون باید تمرین و ممارست زیادی داشته باشید.