دیکته صوتی : صدای (او – و) اول دبستان

فایل املا صوتی را برای دانش آموزان پایه اول دبستان تهیه کرده ایم.

دیکته صوتی : صدای (او – و)  اول دبستان

اولیا گرامی

 

فایل دیکته صوتی را برای دانش آموزان پایه اول دبستان ، از صدای (او و) تهیه کرده ایم.

 

در ابتدای املا ، کل متن برای دانش آموز خوانده می شود تا با کلمات متن آشنایی پیدا کند. اوباید به متن خوب گوش کند تا آن را خوب یادبگیرد. سپس معلم متن را کلمه به کلمه می خواند . از فرزند خود بخواهید تا املا را نوشته و به شما تحویل دهد.

 

 

                                                                                                      دیکته صوتی : صدای (او – و)  اول دبستان

 

گوینده : فریده حیدرقره شیران 

 

فایل های ضمیمه