روش‌هاي موفّقيّت دانش‌آموزان برتر کنکور تجربي 91 - درس رياضي و فيزيکروش‌هاي موفّقيّت دانش‌آموزان برتر کنکور تجربي 91 - درس رياضي و فيزيک

روش‌هاي موفّقيّت دانش‌آموزان برتر کنکور 91،رشته تجربي

 

درس رياضي و فيزيک

 

نام

نام خانوادگي

رتبه در منطقه

سهميه

پارسا

نمايي

8

1

 

 

 

 

در درس فيزيک با مفاهيم مشکل داشتم و بيش‌تر موضوعات را فرمولي و حفظي ياد مي‌گرفتم.

 

راه حلي که پيدا کردم: تمرين کردم که با در هر سؤال به مفهوم  توجه کنم و اين که درک کنم هر سؤال چه چيزي از من مي خواهد، مسائل فيزيک را حل کنم.

 

نتيجه: در کنکور بالاترين درصد من مربوط به درس فيزيک بود.

 

 

 

نام

نام خانوادگي

رتبه در منطقه

سهميه

هانيه

ميرمعصومي

9

شاهد

 

 

 

 

 در ابتدا فقط جزوه‌هاي معلم خودم را مطالعه مي‌کردم، جزوه ها کامل بودند اما چون تست نمي‌زدم درصدم در آزمون هاي کانون  کم مي‌شد .

 

راه حلي که پيدا کردم: کتاب آبي کانون را خريدم ، بسيار خوب بود چون سؤالات رياضي تقريباً در يک سطح داده مي‌شود و کتاب آبي قلم چي که تست ها را در برداشت بسيار مفيد بود.

 

نتيجه: درصد بالاي 80 را در کنکور کسب کردم.

 

 

 

 

 

نام

نام خانوادگي

رتبه در منطقه

سهميه

مصيب

سليماني

6

3

 

 

 

 

در ابتدا بيش تر توجهم روي جزوه معلم بود که چندان قوي نبود  و ترازم چندان بالا نبود.

 

راه حلي که پيدا کردم: کاري که انجام دادم اين بود که کتاب و جزوه را کنار گذاشتم و فقط درس نامه هاي کتاب تست را مي خواندم و از تست هاي طبقه بندي استفاده مي کردم.

 

نتيجه: در کنکور بالاترين درصد من مربوط به درس فيزيک بود.

 

 

 

نام

نام خانوادگي

رتبه در منطقه

سهميه

محمد

نوروزي

8

3

 

 

 

 

 در دو درس رياضي و فيزيک بسيار مشکل داشتم که آن نيز ناشي از مطالعه سطحي تست ها و يادگيري ناقص بود.

 

راه حلي که پيدا کردم: از آن جا که اين دو درس در رشته تجربي داراي قالب مشخصي است با نشاندار کردن تست ها و تمرکز روي آن ها به تسلط خوبي رسيدم.

 

نتيجه: در کنکور 96 درصد فيزيک زدم.

 

 

 

   

 

نام

نام خانوادگي

رتبه در منطقه

سهميه

فرشاد

دهقاني

6

شاهد

 

 

 

 

 در ابتدا درس فيزيک را به صورت حفظ کردن فرمول‌ها و سطحي مطالعه مي‌کردم.

 

راه حلي که پيدا کردم: پس از آن کتاب درسي را منبع اصلي  خود قرار دادم و دروس را بسيار مفهومي خواندم و توانستم در مدت زمان کمي درصد خود را از 40 % به بالاي 60% برسانم.

 

نتيجه: در کنکور بالاترين درصد من مربوط به درس فيزيک بود.

 

 

 

نام

نام خانوادگي

نام شهر

رتبه در منطقه

سهميه

امين

فخاري

تاکستان

9

3

 

 

 

 

 

من درس فيزيک اصلاً بلد نبودم، از درس فيزيک و رياضي وحشت داشتم.

 

راه حلي که پيدا کردم: تمرين کردم که با توجه به مفهوم و اين که درک کنم هر سؤال چه چيزي از من مي خواهد، مسائل فيزيک را حل کنم.

 

نتيجه: در کنکور بالاترين درصد من مربوط به درس فيزيک بود.

 

 

    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید