سوال های دانش آموزان در برنامه ی فرصت برابر 12 و13 مهر

سوال های دانش آموزان از کاظم قلم چی در برنامه ی فرصت برابر دوازدهم وسیزدهم مهر ماه

سوال های دانش آموزان  در برنامه ی فرصت برابر 12 و13 مهر

 این سوال ها را دانش آموزان در برنامه ی فرصت برابر دوازدهم و سیزدهم مهر ماه از آقای کاظم قلم چی پرسیده اند:

1-من سه سال است که رشته ی تجربی آزمون داده ام  امسال می خواهم کنکور انسانی را امتحان بدهم.  از کجا و چگونه شروع کنم؟

2-اگر برای آزمون های جامع روی 2  تا 3 درس هدف گذاری کنیم و فقط آن ها را بخوانیم بهتر است یا با مطالعه ی خلاصه دروس به آمادگی نسبی برای آزمون برسیم؟(آیا یادگیری مان در این حالت ناقص نمی شود؟)

3-آیا فقط با مطالعه ی کتاب های آبی می توانم در درس ریاضی و فیزیک (که در حد متوسط هستم) موفق شوم؟

4-چگونه برای خودم برنامه ی خوب و پرمحتوا تنظیم کنم؟

5-بهترین روش برای پیشرفت در درس زبان انگلیسی درآزمون های کانون چیست؟

6-در انتخاب زوج درس های انسانی مثل تاریخ و جغرافیا وتاریخ ادبیات های 1 و2  کدام درس ها را در اولویت قرار دهیم؟