ضرورت انجام ورز‌ش‌های هوازی برای بیماران دیالیزی

بیماران دیالیزی که اختلالات کلیوی دارند غالبا دچار افسردگی و در نهایت مرگ زودرس می‌شوند. برنامه ورزش مناسب می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد.

ضرورت انجام ورز‌ش‌های هوازی برای بیماران دیالیزی

بیماران دیالیزی که اختلالات کلیوی دارند غالبا دچار افسردگی و در نهایت مرگ زودرس می‌شوند. برنامه ورزش مناسب می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد.

بررسی‌ها نشان داده انجام ورزش‌های هوازی برای بیماران دیالیزی مناسب است و کیفیت زندگی آن‌ها را فزایش می‌دهد. ضمنا انجام این ورزش‌ها از افسردگی و مرگ زودرس در این بیماران جلوگیری می‌کند.

نتایج این بررسی‌ها در مجله «انجمن آمریکایی تخصصی کلیه» منتشر شد. در این مطالعات 5763 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد به 5 گروه مختلف از نظر شدت فعالیت فیزیکی تقسیم شدند. بررسی‌ها نشان داد انجام ورزش‌های هوازی کیفیت زندگی این افراد را افزایش می‌دهد و تا 40 درصد احتمال مرگ را در افراد دیالیزی کاهش می‌دهد.

یکی از محققان دراین باره می‌گوید بیماران دیالیزی که فعالیت هوازی انجام می‌دهند کیفیت زندگی بهتری دارند و سلامت آن‌ها بیشتر است.

بیماران دیالیزی که نشانه‌های افسردگی بیشتری دارند بیشتر در معرض بستری شدن هستند. در بیماران دیالیزی احتمال مشکلات شناختی، افسردگی، خستگی و غیره بیشتر است و وجود این مشکلات احتمال مرگ زودرس را افزایش می‌دهد.

منبع :