پدر و مادر عزیز، نقاط قوت یادتان نرود

همه‌ی دانش‌آموزان با هر سطح علمی حداقل در یکی دو درس قدرت علمی دارند و به راحتی بعد از برگزاری آزمون می‌توانیم با نگاهی مختصر آن‌ها را کشف کنیم!

پدر و مادر عزیز، نقاط قوت یادتان نرود