سعید جلالی : نکات پایه ای درس دیفرانسیل

صحبت های سعید جلالی را در ادامه بخوانید ...

سعید جلالی : نکات پایه ای درس دیفرانسیل

فایل های ضمیمه

سعید جلالی در فرصت برابر 28 مرداد 93 بخش اول
سعید جلالی در فرصت برابر 28 مرداد 93 بخش سوم
سعید جلالی در فرصت برابر 28 مرداد 93 بخش دوم
فایل صوتی سعید جلالی در فرصت برابر 28 مرداد 93 بخش اول
فایل صوتی سعید جلالی در فرصت برابر 28 مرداد 93 بخش دوم
فایل صوتی سعید جلالی در فرصت برابر 28 مرداد 93 بخش سوم