رفتار مورچه‌ها در کلونی شکل می‌گیرد

کلونی‌هایی شامل چندصد مورچه در نحوه رفتار خود پیوسته خصوصیات متفاوتی از سایر کلونی‌ها نشان می‌دهند، درست مثل آدم‌ها هستند.

رفتار مورچه‌ها در کلونی شکل می‌گیرد
کلونی‌هایی شامل چندصد مورچه در نحوه رفتار خود پیوسته خصوصیات متفاوتی از سایر کلونی‌ها نشان می‌دهند، درست مثل آدم‌ها هستند.
براساس مطالعه‌ای در آمریکا جمعیت‌های مورچه‌ها در هر کلونی شخصیت خاص خود را دارند که بسته به محیط زیست شکل می‌گیرد.

بعضی خصوصیات رفتاری مشترک است؛ مثلا یک کلونی که به طور گسترده تر به جستجوی غذا می پردازد در مقابله با موجودات مهاجم با شدت بیشتری عمل می‌کند.

سارا بنگستون سرپرست تیم تحقیق گفت: من خیلی مشتاقم علت وجود این خصوصیات متفاوت را درک کنم.

وی توضیح داد که هرچند ما می‌دانیم که حیوانات شخصیت دارند، اما هنوز علت پیدایش آن را درک نمی‌کنیم.

گاهی اوقات افراد از یکدیگر متفاوت رفتار می‌کنند و وقتی این رفتار در طول زمان تکرار می‌شود می گوییم که شخصیت خاص خود را دارند. 

به این ترتیب چیزی مانع شخصیت داشتن کلونی‌های حشرات نمی‌شود، همانطور که خانم بنگستون با مشاهده کلونی‌های مورچه‌ها از شمال تا جنوب ناحیه غربی آمریکا چه در حیات وحش و چه با جمع آوری و انتقال آنها به آزمایشگاه مشاهده کرد.

با انتقال آنها به آزمایشگاه امکان فیلمبرداری از ۲۰۰ تا ۶۰۰ مورچه عضو یک کلونی در داخل محفظه‌های شفاف پدید آمد.

این ویدئوها برای اندازه گیری میزان فعالیت جسمانی و رفتار پرخاشگرانه به کار گرفته شد. اما بعضی اندازه گیری‌ها مثل اینکه مورچه‌ها برای یافتن غذا چقدر دور می‌شوند باید در زیستگاه طبیعی آنها انجام می‌شد.

برای جمع آوری این داده‌ها خانم بنگستون هزاران مورچه را در فضای باز به خصوص در جنگل‌های سوزنی دنبال کرد.

وی گفت: من کلی روی زمین خزیدم. می تواند کار کسل کننده اما در عین حال جذابی باشد چون کلی رفتار طبیعی را شاهد خواهید بود که لزوما در آزمایشگاه نمی‌توان دید.

خانم بنگستون می‌گوید که از واشنگتن در شمال غربی تا آریزونا در جنوب غربی آمریکا رفتار کلونی مورچه ها عوض می‌شود که نشان می‌دهد محیط زیست نقش مهمی در شکل گیری آن دارد.

این مطالعه نمی گوید که چرا تغییر عرض جغرافیایی باعث تفاوت خصوصیات در مورچه‌ها می‌شود اما خانم بنگستون فکر می‌کند که شاید زمستان های طولانی در شمال در این شکل گیری خصوصیات موثر باشد.

منبع :