نوروز 96

پرطرفدارترین رشته‌های انسانی کدامند؟

در این قسمت براساس آمار قبولی‌ها کانون در کنکور انسانی 94 ،پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی را مشاهده می‌کنید. 

در این قسمت براساس آمار قبولی ها کانون در کنکور انسانی 94 ،پرطرفدارترین رشته های  دانشگاهی را مشاهده می کنید.

 

پرطرفدارترین رشته‌های انسانی کدامند؟

 پرطرفدارترین رشته‌های انسانی کدامند؟

 


پرطرفدارترین رشته‌های انسانی کدامند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی