نوروز 96

پرطرفدارترین رشته‌های تجربی کدامند؟

در این قسمت براساس آمار قبولی‌ها کانون در کنکور تجربی 94 ،پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی را مشاهده می‌کنید. 

در این قسمت براساس آمار قبولی ها کانون در کنکور تجربی 94 ،پرطرفدارترین رشته های  دانشگاهی را مشاهده می کنید.

 

پرطرفدارترین رشته‌های تجربی کدامند؟پرطرفدارترین رشته‌های تجربی کدامند؟پرطرفدارترین رشته‌های تجربی کدامند؟
پرطرفدارترین رشته‌های تجربی کدامند؟پرطرفدارترین رشته‌های تجربی کدامند؟


فایل های ضمیمه
ژنتیک و خاستگاه آن از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده