پرطرفدارترین رشته‌های ریاضی کدامند؟

در این قسمت براساس آمار قبولی‌ها کانون در کنکور ریاضی 94 ،پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی را مشاهده می‌کنید. 

در این قسمت براساس آمار قبولی ها کانون در کنکور ریاضی 94 ،پرطرفدارترین رشته های  دانشگاهی را مشاهده می کنید.

  

پرطرفدارترین رشته‌های ریاضی کدامند؟ پرطرفدارترین رشته‌های ریاضی کدامند؟


پرطرفدارترین رشته‌های ریاضی کدامند؟
پرطرفدارترین رشته‌های ریاضی کدامند؟پرطرفدارترین رشته‌های ریاضی کدامند؟

برای مشاهده مطلب با کیفیت فایل ضمیمه را دانلود کنید.

فایل های ضمیمه
معادله ها و نامعادله ها از ریاضی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم ریاضی)
دبیر : ایمان نخستین