تغییر شیوه زندگی مورچه‌ها با افزایش سن

یافته‌های جدید حاکی از آن است که مورچه‌ها با افزایش سن چهره‌شان به مقدار زیادی تغییر می‌کند و شیوه زندگی کردن خود را تغییر می‌دهند.

تغییر شیوه زندگی مورچه‌ها با افزایش سن
یافته‌های جدید حاکی از آن است که مورچه‌ها با افزایش سن چهره‌شان به مقدار زیادی تغییر می‌کند و شیوه زندگی کردن خود را تغییر می‌دهند.
طی یک دوره هشت هفته‌ای عکس‌های متعددی از مورچه‌ها گرفته شد و دانشمندان دریافتند که با توجه به عمر کوتاه و محدود مورچه‌ها باز هم شیوه زندگی آن‌ها بسیار پیچیده و دگرگون تغییرات زیادی است.

گفتنی است، وقتی سن مورچه‌ها بالاتر می‌رود رتبه شغلی آن‌ها هم تغییر می‌کند و حتی نحوه جستجوی آن‌ها برای غذا نیز تغییر می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند به گفته دانشمندان مورچه‌ها تعامل و ارتباط کاملی همانند انسان‌ها با یکدیگر برقرار می‌کنند و سمت‌های شغلی‌شان نیز باعث تغییر درجه و رتبه‌بندی زندگی‌شان می‌شود.

این مطالعه که بزرگ‌ترین داده‌های مرتبط با تعاملات مورچه‌ها را با هم فراهم کرده است، نشان می‌دهد مورچه‌ها هنگامی که نیمی از عمر خود را سپری کردند، شکلشان تغییر می‌کند و ابعاد آن‌ها بزرگ‌تر می‌شود و نحوه حرکت و راه‌ رفتنشان نیز تغییرات زیادی می‌کند.
منبع :