کتاب هفت کنکور، سریع‌ترین کتاب جمع‌بندی

کتاب‌ هفت کنکور به خاطر ویژگی‌هایی که دارد سریع‌ترین، راحت‌ترین و اصلی‌ترین کتاب دوران جمع‌بندی است و ویژه‌ی داوطلبانی است که نمی‌خواهند تا زمان برگزاری کنکور هیچ فرصتی را برای مطالعه از دست بدهند.

کتاب هفت کنکور، سریع‌ترین کتاب جمع‌بندی

کتاب‌ هفت کنکور به خاطر ویژگی‌هایی که دارد سریع‌ترین، راحت‌ترین و اصلی‌ترین کتاب دوران جمع‌بندی است و ویژه‌ی داوطلبانی است که نمی‌خواهند تا زمان برگزاری کنکور هیچ فرصتی را برای مطالعه از دست بدهند. 7 ویژگی هفت کنکور عبارت‌اند از:

1. برای دانش‌آموزانی که از برنامه‌ی راهبردی جدا نشدند، حکم مرور و تورق سریع را دارد.

2. برای دانش‌آموزانی که از برنامه‌ی راهبردی جدا شدند، به صورت بودجه‌ای و قسمت‌های مهم را می‌خوانند.

3. از صفحات مهم کتاب درسی سؤالات کنکور 7 سال گذشته را استخراج کردند و سؤالات تألیفی ندارد و همین موضوع باعث مرور سریع می‌شود.

4. کتاب به صورت سیمی و در سایز کوچک است و به دلیل حجم کم به راحتی قابل حمل است. داوطلب در هر شرایطی می‌تواند از آن استفاده کند و در زمان‌های مرده مثل اتوبوس، مترو و ... به راحتی می‌تواند از آن استفاده کند.

5. سؤالات در صفحه‌ی سمت راست و پاسخ آن‌ها در صفحه‌ی سمت چپ آمده است و همین موضوع باعث می‌شود که زمان کم‌تری برای پیدا کردن پاسخ صرف شود.

6. سؤالات بودجه‌بندی‌شده (مباحث مهم کتاب درسی) و طبقه‌بندی‌شده بر اساس سرفصل‌های کتاب درسی است.

7. باعث افزایش آرامش و دوره‌ی کامل درس‌ها و تسلط کامل داوطلب در ماه آخر می‌شود.