چرا نباید در آزمون‌های جامع غیبت کرد؟

چرا نباید در آزمون جامع کانون که با آزمون مؤسسه‌ی دیگری هم‌زمان است، غیبت کنم؟

چرا نباید در آزمون‌های جامع غیبت کرد؟

چرا نبايد در آزمون جامع كانون كه با آزمون مؤسسه‌ي ديگري هم‌زمان است، غيبت كنم؟

استدلال اصلي شما و باورهاي غلط رايجي كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه اولاً تعداد شركت‌كننده‌ي آن آزمون بيش‌تر از كانون است و دیگر این‌که سؤالات آن آزمون بيش‌ترين شباهت را به سؤالات كنكور سراسري خواهند داشت!

اما دقت كنيد كه براي تحليل يك جامعه‌ي آماري مثل اين، مهم‌تر از تعداد شركت‌كننده‌، عيار شركت‌كنندگان است كه تعيين‌كننده است و شما بايد رقباي اصلي خود را در هر بازه‌ي ترازي كه هستيد، رصد كنيد. جالب اين‌كه برخلاف تصور شما، آن‌ها در آزمون كانون حاضر خواهند بود و ما در تمام سال‌هايي كه در كانون مشغول به كار بوده‌ايم جز در مواردي اندك، به ياد نداريم كه برترها اين آزمون را غيبت كنند و در آزمون مؤسسه‌ي ديگري كه هم‌زمان برگزار مي‌شود، شركت كرده باشند! اتفاقاً اكثر كساني كه غيبت مي‌كنند دانش‌آموزاني هستند كه هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي منطقي و منسجمي نداشته‌اند و معمولاً بهانه‌گير و ناراضي بوده و غالباً ترازهاي پایيني هم دارند!

يكي از بديهي‌ترين معيارهاي قضاوت يعني كارنامه‌ی آزمون نيز در اين‌جا مورد بحث است؛ زیرا شما پس از هر آزمون بايد در سريع‌ترين زمان ممكن به كارنامه‌ي آن دسترسي پيدا كنيد تا اقدامات تكميلي بعدي را پيش‌بيني کنید، البته داده‌هاي آماري كارنامه‌ي كانون در بخش‌هاي مختلف آن نيز كم‌نظير و قابل استناد است.

جدا از اين‌ها، تفاوت‌هاي ساختاري آزمون‌هاي مؤسسات ديگر چه از لحاظ سقف تراز و چه ميانگين هر بازه‌ي ترازي كه    با سقف تراز نه‌هزاري كانون متفاوت است، ممكن است به تحليل‌هاي نامربوط و غلطي منجر شود كه بهتر است در اين فاصله‌ي كوتاه باقي‌‌مانده تا كنكور ابهام‌برانگيز نشوند. در اين زمينه شما را به شباهت جايگاه رقابتي دانش‌آموز در كارنامه‌ي آزمون جامع كانون با كارنامه‌ي كنكور در سال‌هاي گذشته ارجاع مي‌دهيم كه بسيار اطمينان‌بخش خواهد بود.

در نهایت بد نيست بدانيد كه سؤالات كنكور چه از نظر سطح كيفيت و چه از لحاظ خصوصيات ظاهري و كل فرايند طراحي، استانداردسازي، تدوين و حتي چاپ و تكثير آن با رعايت شرايط امنيتي و در قرنطينه‌ي كامل آماده مي‌شوند و هيچ مؤسسه‌اي نمي‌تواند قبل از كنكور، ادعاي شباهت حداكثري آزمون‌هاي خود را با كنكور سراسري داشته باشد.

شما ضمن شركت در آزمون‌هاي جامع كانون و پياده نشدن از اين قطار مجهز و ايمن و عدم غيبت، حتماً آزمون جامع پاياني مؤسسات رقيب را تهيه كرده و در فواصل آزمون‌هاي سه روز يك‌بار با سؤالات آن‌ها نيز آشنا شويد تا ديگر هيچ گونه بهانه‌اي در اين زمينه وجود نداشته باشد.