داوطلبان کنکور هنر! سوال‌های مشاوره ای خود را اینجا بپرسید

هنری‌ها ، سوالات خود را اینجا بپرسید... دوستان وداوطلبان کنکور هنر و سایر رشته‌ها که خواستار شرکت در کنکور هنر هستید، این صفحه برای پاسخ دادن به سوالهای شما راه اندازی شد

داوطلبان کنکور هنر! سوال‌های مشاوره ای خود را اینجا بپرسید
داوطلبان کنکور هنر! سوال‌های مشاوره ای خود را اینجا بپرسید

سلام

 دوستان وداوطلبان کنکور هنر و سایر رشته ها که خواستار شرکت در کنکور هنر هستید، این صفحه برای پاسخ دادن به سوالهای شما راه اندازی شده است.

همکاران زیر در این صفحه پاسخگوی سوال های مشاوره ای شما هستند:

ارغوان عبدالملکی رشته سینما هنر تهران( مسئول درس خلاقیت نمایشی و درک عمومی هنر)

شهره جعفری رشته کارگردانی تئاتر سوره( مسئول گروه هنر)

بابک کوهستانی رشته نوازندگی موسیقی کلاسیک تهران( استاد خلاقیت موسیقی)

فرزانه امیریان رشته هنرهای دیجیتال صدا و سیما(مسئول درس خلاقیت تصویری)

مینا دامغانیان رشته سینما هنر تهران(مسئول دفترچه گروه هنر)

علیرضا باستانی رشته سینما هنر تهران( دانشجوی برتر کانونی)

دامون فخاری رشته سینما هنر تهران(دانشجوی برتر کانونی)

رقیه محبی رشته طراحی پارچه الزهرا تهران (دانشجوی برتر کانونی)
علیرضا ازاد رشته ادبیات نمایشی تهران(دانشجوی برتر کانونی)
نسیم پوراحمد رشته طراحی صنعتی تهران (دانشجوی برتر کانونی) 
کوروش قربانی رشته نوازندگی جهانی هنر تهران (داشنجوی برتر کانونی)