اسامی و رتبه قبولی در همه رشته‌ها (دانلود یادگار ماندگار 92)

در این قسمت می‌توانید یادگار ماندگار 92 ، شامل آمار و اطلاعات قبولی‌های دانش آموزان کانون در کنکور92 را دریافت کنید .

اسامی و رتبه قبولی در همه رشته‌ها (دانلود یادگار ماندگار 92)
در این قسمت می توانید یادگار ماندگار 92 ، شامل آمار و اطلاعات  قبولی های  دانش آموزان کانون در کنکور92  را دریافت کنید .
 
در این ویژه نامه مشاهده می کنید برای قبولی در رشته ی دلخواه شما چه ترازی لازم است و دانش آموزان در سال گذشته برای قبولی دررشته  دلخواه شما به چند سوال تا از 10 سوال پاسخ داده اند .  
 
 
برای دانلود برروی رشته مورد نظر کلیک کنید.