نکته‌های مهم «نشانه‌های مثلثی» از نقشه‌کشی (2)

مشخص نمودن پرداخت سطح به روش مثلث‌ها، از روش‌های قدیمی نمایش پرداخت سطح است. در این روش، بلندترین ارتفاع زبری، معیار زبری است.

نکته‌های مهم «نشانه‌های مثلثی» از نقشه‌کشی (2)

 
نشانه‌های مثلثی
مشخص نمودن پرداخت سطح به روش مثلث‌ها، ازروش‌های قدیمی نمایش پرداخت سطح است. در این روش، بلندترین ارتفاع زبری، معیار زبری است.
نکته‌های مهم «نشانه‌های مثلثی» از نقشه‌کشی (2) 
اگر هیچ نشانه‌ای روی سطح نباشد، به این معنا است که روی سطح، هیچ‌گونه عملی انجام نمی‌شود و سطح به همان صورتی که تولید می‌شود باقی می‌ماند. اما اگر علامتی مطابق با شکل زير، روی سطح قرار گیرد باز هم منظور آن است که سطح به همان صورت تولیدشده باقی می‌ماند، اما دستور داده شده است که ساخت آن با دقت کامل انجام شود.
نکته‌های مهم «نشانه‌های مثلثی» از نقشه‌کشی (2)
نمادهای مثلثی
در روش مثلث‌ها، از نمادهای مثلثی (یک تا چهار مثلث) برای نمايش پرداخت سطح، استفاده می‌شود. مثلث‌ها از نوع متساوی‌‌الاضلاع بوده و نوك هر مثلث، روی سطح مورد نظر قرار می‌گیرد.
 نکته‌های مهم «نشانه‌های مثلثی» از نقشه‌کشی (2)
جدول مقدارهای زبری
در روش مثلث‌ها، پرداخت سطح به چهار مرحله تقسیم شده است. جدول زیر، گودی شیارها و وضعیت سطح را در اين چهار مرحله، نشان می‌دهد.
نکته‌های مهم «نشانه‌های مثلثی» از نقشه‌کشی (2)
 
شكل زير، نمونه‌ای از نشانه‌گذاری به روش مثلث‌ها را در يك نقشه، نشان می‌دهد.
 
نکته‌های مهم «نشانه‌های مثلثی» از نقشه‌کشی (2)
 
 
 

جایگزینی نشانه‌ها
جدول زیر، تبدیل علامت‌های پرداخت سطح در روش‌های Rz , Ra و مثلث‌ها را به يك‌ديگر، نشان می‌دهد.
نکته‌های مهم «نشانه‌های مثلثی» از نقشه‌کشی (2)
 
 
 
 

لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی