وحشت ناک ترین و خطرناک ترین گیاهان دنیا

آیا تا به حال چیزی درباره گیاهان گوشتخوار شنیده اید؟

وحشت ناک ترین و خطرناک ترین گیاهان دنیا

در دنیا هزاران گونه مختلف گیاهی وجود دارند که میتوانند گاهی از برخی جانوران نیز خطرناکتر باشند.

در زیر به چند مورد از آنها توجه کنید:

وحشت ناک ترین و خطرناک ترین گیاهان دنیا

در کوه ویکتوریا در فیلیپین نوعی گونه گیاهی(Giant Pitcher Plant) وجود دارد که در داخل آن ماده ای شهد مانند برای جلب توجه حشرات قرار دارد.این ماده به دلیل چسبندگی زیاد طعمه را به درون خود میکشد و به این ترتیب حشره تیره بخت مورد استفاده این گیاه قرار میگیرد.

 

وحشت ناک ترین و خطرناک ترین گیاهان دنیا

Castor Bean Plant نوعی گونه لوبیاست که در برگهای آن مقدیر انبوهی سم وجود دارد.

وحشت ناک ترین و خطرناک ترین گیاهان دنیا

monkshood نام نوعی گونه گیاهی بنفش رتگ است که در برخی مناطق جهان از آن به عنوان چاشنی در خورشها استفاده میکنند. اگر هنگام چیدن آن از دستکش استفاده نشود، منجر به ایجاد بیماری های پوستی میشود.

وحشت ناک ترین و خطرناک ترین گیاهان دنیا

Venus flytrap نوعی گونه گیاهی در ظاهر بسیار زیباست و از این نظر باعث جلب حشرات میشود.وقتی طعمه روی آن قرار میگیرد با تحریک اندامهای مومانند روی آن پتانسیل الکتریکی برگ تغییر میکند و ناگهان بسته میشود و آنزیمهای تجزیه کننده شروع به هضم طعمه میکنند.

وحشت ناک ترین و خطرناک ترین گیاهان دنیا

Bladderwort نوعی گیاه گوشتخوار آبزی است که از موجودات آبزی یا سخت پوستان کوچک تغذیه میکند.ابتدا طعمه در اندامهای کیسه مانند آن به دام می افتد .سپس در طولانی مدت در همان جا دار فانی را وداع می گوید.