کنکور 98

سوالات پرتکرار کنکور ساخت و تولید

با دقت بیش‌تر روی کنکورهای گذشته، متوجه می‌شوید که بعضی از پرسش‌ها در دو یا چند کنکور گوناگون به صورت مشابه و یا با اندکی تغییر، تکرار شده‌اند. با اطمینان می‌توان گفت با تمرکز بیش‌تر روی این‌گون...

سوالات پرتکرار کنکور ساخت و تولید

با توجه به نزدیک شدن به زمان کنکور، نیاز به مطالعه‌‌‌ و بررسی سوالات کنکورهای چند سال گذشته، بیش از پیش احساس می‌شود. با دقت بیش‌تر روی کنکورهای گذشته، متوجه می‌شوید که بعضی از پرسش‌ها در دو یا چند کنکور گوناگون به صورت مشابه و یا با اندکی تغییر، تکرار شده‌اند. با اطمینان می‌توان گفت با تمرکز بیش‌تر روی این‌گونه سوال‌ها می‌توانید دانش خود را به خوبی ارزیابی کنید. توصیه‌ی من این است که مباحث مربوط به این‌گونه سوال‌ها را در کتاب‌های درسی خود پیدا کرده و با دقت بیش‌تری مطالعه کنید.

در فایل ضمیمه‌ی زیر، تعدادی از پرسش‌های پرتکرار رسم‌فنی عمومی و تخصصی کنکور سراسری مربوط به رشته‌ی ساخت و تولید را که در رشته‌های مکانیک خودرو، صنایع فلزی، تاسیسات، متالورژی، معماری و رشته‌های دیگر هم کم و بیش به کار رفته‌اند، می‌توانید ببینید. این پرسش‌ها از کنکورهای پنج سال گذشته (88 تا 92) برگزیده شده‌اند. مجموعه‌ی کامل کنکورهای پنج سال اخیر همراه با پاسخ تشریحی آن‌ها در کتاب‌های زرد کانون گردآوری شده‌اند.