نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی هفتم نوبت دوم

سلام هفتمی عزیزسلام هفتمی عزیز

در این بخش چند سری نمونه سوال امتحانی نوبت دوم از درس مطالعات اجتماعی پیوست شده است. این نمونه سوالات از استان های مختلف است که از طریق ان ها می توانید با طرح سوالات متنوع آشنا شوید.

فایل های ضمیمه