حل همه ی مسائل فصل های کتاب ریاضی هفتم

سلامسلام

دانش آموزان عزیز در این بخش، حل تمامی مسائل فصل های 6 تا 8 کتاب ریاضی هفتم از جمله فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرین ها آورده شده است.

مطمئنا می تواند همراه خوبی برای شما در روزهای آمادگی جهت امتحانات پایان سال باشد. 

فایل های ضمیمه
همایش جمع بندی ریاضی تجربی بخش اول ( لگاریتم)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی