هرم غذایی چیست/ جدول تولید انرژی برای هر گروه مواد غذایی

: در ای هرم غذایی گروه‌هایی مانند نان و غلات، میوه، سبزی، شیر و لبنیات، گوشت، چربی‌ها و قند وجود دارند که انرژی تولید ‌شده به ازای هر واحد نیز مشخص است.

هرم غذایی چیست/ جدول تولید انرژی برای هر گروه مواد غذایی

 هر کشوری راهنمای غذایی مخصوص به خود را دارد و در برخی از کشورها، این راهنمای غذایی به شکل هرم نشان داده می‌شود.

هرم غذایی، گروه‌های غذایی و موادی که در هر گروه جای می‌گیرند را معرفی می‌کند بنابراین قرار گرفتن مواد غذایی در بالای هرم به این معنی است که افراد بزرگسال باید از این دسته از مواد غذایی کمتر مصرف کنند.

 دسته‌ای که در بالا قرار می‌گیرد قندها و چربی‌ها هستند و هرچه از بالای هرم به سمت پایین نزدیک می‌شویم به این معنی است که مقدار مصرف روزانه این دسته از مواد غذایی باید بیشتر از همه باشد.

بهترین راه اطمینان از تعادل و تنوع در غذای روزانه استفاده از هر 5 گروه اصلی غذایی است؛ این 5 گروه شامل گروه نان و غلات، میوه‌ها، سبزی‌ها، شیر و لبنیات، گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغز‌دانه‌ها و گروه متفرقه‌ای به نام قندها و چربی‌ها می‌شود.

مواد غذایی در هر گروه دارای ارزش غذایی تقریباً یکسانی است و می‌توان از یکی به جای دیگری به شرط رعایت مقادیر جایگزین استفاده کرد.

 به عنوان مثال نان و غلات به ازای هر واحد از هرم غذایی 80 کیلو کالری انرژی می‌دهد، میوه 60 کیلوکالری، سبزی 25 کیلو کالری، شیر و لبنیات با چربی 2.5 درصد 90 کیلو کالری، گوشت با چربی متوسط 150 کیلوکالری و گروه چربی و قند به ترتیب هر گرم 9 کیلو کالری و 4 کیلو کالری انرژی تولید می‌کنند.

منبع :