هنرستانی‌ها بدانند (اهمیت درس فیزیک)

شما در نیم‌سال دوم در درس فیزیک دو فصل مهم را در پیش دارید که این دو فصل در ظاهر دشوار و در باطن آسان است. یادگیری دقیق یک فصل باعث یادگیری فصل دیگر می‌شود.

هنرستانی‌ها بدانند (اهمیت درس فیزیک)

شما در نیم‌سال دوم در درس فیزیک دو فصل مهم را در پیش دارید که این دو فصل در ظاهر دشوار و در باطن آسان است. یادگیری دقیق یک فصل باعث یادگیری فصل دیگر می‌شود.

با مطالعه‌ی دقیق فصل 4 و یادگیری خصوصیات آینه‌ها و عملکرد آن‌ها به راحتی می‌توانید به سؤالات فصل 5 (عدسی‌ها) جواب دهید. نباید از آن‌ها بترسید. به سراغ آن‌ها بروید و با کمی دقت و حوصله از پس این فصل‌ها به راحتی برآیید.

تمام فیزیک مسئله نیست، بلکه سؤالات حفظ‌کردنی هم دارد که با خواندن متن کتاب می‌توانید به این سؤال‌ها پاسخ دهید.