آرزو پزشک شدن از نگاه دانش‌آموزان ماهشهری

پزشک با شوق و رنج می‌آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند. پزشک شدن هدف یا آرزوی خیلی از دانش‌آموزان است و بعضی از دانش‌آموزان برای رسیدن به این آرزوی زیبا از ابتدای کار تصمیم خود را گرفت...

آرزو پزشک شدن از نگاه دانش‌آموزان ماهشهری

پزشک با شوق و رنج می‌آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند. پزشک شدن هدف یا آرزوی خیلی از دانش‌آموزان است و بعضی از دانش‌آموزان برای رسیدن به این آرزوی زیبا از ابتدای کار تصمیم خود را گرفته‌اند و با برنامه‌ریزی و تلاش و کوشش پیش می‌روند تا در آینده‌ای نه‌چندان دور به آرزوی‌شان برسند.

برخی از دانش‌آموزان خوب ماهشهری هم تنها آرزوی‌شان پزشک شدن است اما چرا و چگونه را در ادامه با هم می‌خوانیم.

 

یاسمن بهمئی، اول متوسطه:

من آرزو دارم در آینده پزشک موفقی شوم؛ پزشکی را نه برای پول بلکه برای تجربه کردن لحظات زیبای کمک به مردمی می‌خواهم که جوانان آن‌ها و فرزندانشان در راه دفاع از ایران من و هم‌سن و سالانم از جان خود گذشتند، برای آن‌هایی که در مناطق محروم‌‌اند. پزشکی که خوب قدر لحظات زندگی‌اش را بداند و از آن برای کمک به مردم استفاده کند. برای رسیدن به این هدف می‌جنگم. شاید گاه خسته شوم و گاه آزرده؛ اما هیچ گاه از این مبارزه دست برنمی‌دارم و از شکست‌هایم درس می‌گیرم و برای یک گام بلند آن‌ها را اصلاح می‌کنم؛ همانی که باید در زندگی آن را به خوبی آموخت.

 

 

فاطمه قنواتی، سوم اهنمایی:

من در آینده آرزویم این است که بتوانم جراح قلب شوم تا شاید دیگر کودکی مانند پسرخاله‌ی کوچک من مشکل قلبی نداشته باشد و با تمام وجود این آرزو را دنبال می‌کنم.

 

هدیه محمدی صادق، سوم راهنمایی:

آرزو دارم که در آینده یک پزشک موفق بشوم که باعث سربلندی خانواده‌ام باشم. می‌خواهم برای هدفم تلاش کنم و تمام توانم را به کار می‌برم و تا زمانی که به هدفم نرسیدم دست‌بردار نیستم.

 

زینب نصاری، اول متوسطه:

آرزو دارم دکتر زیبایی پوست بشوم. برای این‌که به آرزو و هدف‌گذاری‌های خود برسم باید تلاش و کوشش کنم و به توصیه‌های پشتیبانم گوش کنم تا بتوانم به آرزوی خود برسم.

 

زهرا اصغری، اول متوسطه:

آرزو دارم پزشکی موفق شوم تا بتوانم به بیمارانی که از نظر مالی مشکل دارند کمک کنم. به توصیه‌های پدر و مادرم و هم‌چنین معلم‌هایم گوش می‌کنم و با شرکت در آزمون‌‌های قلم‌چی خود را برای رسیدن به این هدف آماده می‌کنم.

 

عسل عبادی، سوم راهنمایی:

من آرزو دارم در آینده متخصص داخلی شوم. برای رسیدن به آرزویم برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنم.

 

محمد سرابی، اول متوسطه:

آرزوی من این است که هر چه بیمار هست خوب شود؛ چون پدربزرگم می‌خواهد قلبش را عمل کند هدف من هم همین است که پزشک بزرگی بشوم و بتوانم بدون پول کار بعضی بیمارها را راه بیندازم و برای رسیدن به آرزویم تا جایی که بتوانم تلاش می‌کنم و ناامید نمی‌شوم.

 

علی شهریاری، سوم راهنمایی:

آرزویم این است که دکتر دندان‌پزشک شوم. باید برای رسیدن به این مقام بسیار درس بخوانم و تلاش کنم تا به این هدف برسم و برای خود برنامه‌ریزی کنم. من یقین دارم که موفق می‌شوم.