"کمبود آهن" دقت کودکان را یک سوم کاهش می‌دهد

بر طبق نتایج تحقیقات، ‌ کمبود آهن در بدن دقت و توجه کودکان را حدود یک سوم کاهش داده و برعکس جنب و جوش و تحرک آنها را افزایش می‌دهد.

"کمبود آهن" دقت کودکان را یک سوم کاهش می‌دهد
بر طبق نتایج تحقیقات، ‌ کمبود آهن در بدن دقت و توجه کودکان را حدود یک سوم کاهش داده و برعکس جنب و جوش و تحرک آنها را افزایش می‌دهد.
عماد معصومی متخصص تغذیه افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از افراد جامعه از جمله کودکان، در انجام فعالیت‌های روزانه دچار کم‌دقتی و بی‌دقتی هستند که عوامل تغذیه‌ای نقش مهمی در این زمینه دارند. 

وی گفت: کمبود آهن در بدن عوارض مختلفی بر جای می‌گذارد و ممکن است بر روی عملکرد سیستم مغزی و عصبی تاثیر منفی برجای گذارد. 

معصومی تصریح کرد: بر طبق نتایج تحقیقات، کمبود آهن در بدن دقت و توجه کودکان را حدود یک سوم کاهش داده و برعکس جنب و جوش و تحرک آن‌ها را افزایش می‌دهد. 

معصومی با اشاره به اینکه هر گونه کم‌دقتی یا بی‌دقتی کودکان باید مورد توجه والدین قرار گیرد، ‌خاطرنشان کرد: البته کمبود آهن در بدن یکی از عوامل مرتبط با کم دقتی یا بی‌دقتی افراد به ویژه کودکان است و باید سایر عوامل مرتبط نیز مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه حتماً باید با پزشک مشورت شود. 


منبع :