آزمون در وقت اضافه

یکی از تکنیک‌های مهم مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون، روش زمان‌های نقصانی است. در تکنیک زمان‌های نقصانی، زمان آزمون به دو بخش تقسیم می‌شود.

آزمون در وقت اضافه

یکی از تکنیک‌های مهم مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون، روش زمان‌های نقصانی است. در تکنیک زمان‌های نقصانی، زمان آزمون به دو بخش تقسیم می‌شود:

1. زمان اصلی: در زمان اصلی باید سعی کنید به همه‌ی سؤالات ساده و سؤالاتی که پاسخ آن‌ها را می‌دانید پاسخ دهید. در این راستا برای سهولت کار از تکنیک × و - استفاده کنید و سؤالات وقت‌گیر یا سؤالاتی را که پاسخ آن‌ها را فراموش کرده‌اید با ضربدر مشخص کنید و در زمان اصلی فقط به سؤالات ساده و آن‌چه می‌دانید پاسخ دهید تا به این ترتیب بتوانید به سایر درس‌ها و سؤالات ساده‌ی آن‌ها با این روش یعنی تلفیق دو تکنیک × و - و زمان‌های نقصانی برسید.

2. وقت اضافه: در زمان باقی‌مانده‌ای که حاصل ذخیره‌ی زمان با روش زمان‌های نقصانی از هر یک از درس‌های دفترچه‌ی سؤال است می‌توانید دفترچه‌ی سؤال را مرور کنید. هم‌اکنون می‌توانید به سؤالاتی که با × مشخص کرده‌اید پاسخ داده و به این ترتیب با اجرای این مراحل و آن‌چه به آن اشاره شد به همه‌ی درس‌های آزمون می‌رسید.

به خاطر داشته باشید برای نتیجه‌‌گیری متعادل بین درس‌ها باید برای همه‌ی درس‌ها اهمیت قائل شده و تأثیر و نقش هر یک را در موفقیت خود جدی بگیرید.