المپیاد ورزشی ویژه تمام دانشجویان غیر ایرانی برگزار می شود

مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: امسال برای اولین بار المپیاد ورزشی ویژه تمام دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه های سراسری برگزار می شود.

المپیاد ورزشی ویژه تمام دانشجویان غیر ایرانی برگزار می شود
مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: امسال برای اولین بار المپیاد ورزشی ویژه تمام دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه های سراسری برگزار می شود.

صمد حاجی جباری گفت: سال گذشته المپیاد ورزشی دانشجویان غیر ایرانی ویژه دانشگاه‌های تهران به صورت آزمایشی برگزار شد.

وی ادامه داد: در این المپیاد دانشجویان غیر ایرانی  10 تا 12 دانشگاه سراسری دانشگاه های تهران شرکت کردند.

مدیرکل اموردانشجویان غیرایرانی افزود:  در سال جاری این المپیاد برای تمام دانشجویان غیر ایرانی بورسیه و غیر بورسیه دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: تمام دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه‌های سراسری می‌توانند تیم های خود را در این المپیاد ورزشی و فرهنگی شرکت دهند.

منبع :

مطالب مرتبط