نمره های لازم برای قبولی در رشته ها و دانشگاه های مختلف

با نمره هایی که تخمین زده اید چه رشته هایی را می توانید انتخاب کنید ؟
سایت  کانون این امکان را برای دانش آموزان فراهم کرده است تا با  استفاده از آمار و اطلاعات قبولی های کنکور 90 و تخمین آمار چند تا از 10 تا کنکور 91 ، نمره های لازم برای قبولی در رشته ها و دانشگاه های مختلف را مشاهده کنند . 

با تکمیل اطلاعات  و مشخص شدن آمار قبولی ها در کنکور 91 این اطلاعات به روز رسانی خواهد شد . 

 

  نمره های لازم برای قبولی در رشته ها و دانشگاه های مختلف                            نمره های لازم برای قبولی در رشته ها و دانشگاه های مختلف