سوال و پاسخ تشریحی کنکور آزاد ریاضی 91 ( صبح)

در این قسمت می توانید سوال و پاسخ تشریحی کنکور آزاد ریاضی 91 نوبت صیح را دریافت کنید . 
براي دريافت سوال و پاسخ هاي تشريحي کنکور دانشگاه آزاد  رياضي 91 ( نوبت صبح ) به قسمت فايل هاي ضميمه مراجعه کنيد.
 
 
سوال و پاسخ درس ادبيات  کنکور آزاد رياضي 91 صبح  ( نسخه اوليه ) - تهيه و تنظيم:مرتضي منشاري
 
سوال و پاسخ درس عربي کنکور آزاد رياضي 91 صبح  ( نسخه اوليه ) - تهيه و تنظيم:درويشعلي ابراهيمي 
 
سوال و پاسخ درس دين و زندگي  کنکور آزاد رياضي 91 صبح  ( نسخه اوليه ) - تهيه و تنظيم:کيومرث نصيري 
 
 
 سوال و پاسخ درس زبان انگليسي کنکور آزاد رياضي 91 صبح  ( نسخه اوليه ) - تهيه و تنظيم:زهره جوادي 
 
 
 
  سوال و پاسخ درس رياضيات (ديفرانسيل و رياضي پايه)  کنکور آزاد رياضي 91 صبح  ( نسخه اوليه ) - تهيه و تنظيم:هادي پلاور
 
  سوال و پاسخ درس رياضيات (هندسه تحليلي ، هندسه پايه ، گسسته و آمار)  کنکور آزاد رياضي 91 صبح  ( نسخه اوليه ) - تهيه و تنظيم:مهرداد ملوندي
 

   سوال و پاسخ درس فيزيک   کنکور آزاد رياضي 91 صبح  ( نسخه اوليه ) - تهيه و تنظيم:هادي پلاور

 سوال و پاسخ درس شيمي  کنکور آزاد رياضي 91 صبح  ( نسخه اوليه ) - تهيه و تنظيم:اعظم حاجي زاده