10 تکنیک برتر شدن (8)

"عصبانی شدن آسان است، همه می‌توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در برابر شخص مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب و به روش مناسب، آسان نیست!"

10 تکنیک برتر شدن (8)

تکنیک هشتم: مدیریت اراده

این جمله‌ی ارسطو را بخوانید:

"عصبانی شدن آسان است، همه می‌توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در برابر شخص مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب و به روش مناسب، آسان نیست!"

این جمله، تعریف روشنی از مدیریت اراده است. سر جلسه‌ی آزمون نشسته‌اید و می‌خواهید به سؤالات آن پاسخ دهید. کدام روش را برای پاسخ دادن به سؤالات انتخاب می‌کنید؟

روش اول: سؤالات را تفکیک نمی‌کنید و هدف شما پاسخ‌گویی به همه‌ی تست‌های آزمون است. توجه چندانی به زمان و استفاده‌ی بهینه از آن ندارید و تا زمانی که فرصت داشته باشید سؤالات را می‌خوانید و تلاش می‌کنید به همه‌ی آن‌ها پاسخ بدهید.

روش دوم: سؤالات را به ترتیب می‌خوانید و آن‌ها را تفکیک و دسته‌بندی می‌کنید، با سه گروه تست روبه‌رو می‌شوید:

سؤالات آسانی که می‌توانید به آن‌ها پاسخ صحیح بدهید.

سؤالات دشواری که نمی‌توانید به آن‌ها پاسخ بدهید.

سؤالات وقت‌گیری که نیاز به صرف وقت بیش‌تر از حد معمول برای پاسخ دادن به آن‌ها دارید.

با این روش مطمئن هستید که به همه‌ی سؤالاتی را که بلد بوده‌اید، پاسخ درست داده‌اید.

با اجرای روش دوم و تمرین آن در آزمون‌های متوالی، می‌توانید مدیریت اراده را یاد بگیرید؛ یعنی سؤالات آسان و وقت‌گیر را مشخص کنید (مهارت فراشناختی) و به سؤالاتی که بلد نیستید نه بگویید و آن‌ها را کنار بگذارید (مدیریت اراده).

بدیهی است برای برتر شدن، مدیریت فکر و مدیریت اراده که مدیریت زمان را نیز به همراه خواهد داشت، بسیار مهم و کاربردی است.