کنکور 98

تجهیز کتابخانه مدرسه دولتی دهخدا در کرج

مدرسه دهخدا یکی از قدیمی ترین مدارس استان البرز در شهر کرج، در سال 1320 تاسیس گردیده است.

تجهیز کتابخانه مدرسه دولتی دهخدا در کرج

       مدرسه دهخدا یکی از قدیمی ترین مدارس استان البرز در شهر کرج، در سال 1320 تاسیس گردیده است. در ابتدا بنای این مدرسه در منطقه حصار که یکی از قدیمی ترین مناطق شهر کرج می باشد واقع شده بود تا این که در سال 1356 بنا و عنوان مدرسه به منطقه کنونی یعنی چهار راه دانشکده انتقال یافت و دو بار طی سال های 1376 و 1387 توسط اداره کل نوسازی مدارس استان تهران، مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.

بنای کنونی در زمینی به مساحت 6500 متر مربع با زیر بنای 3130 متر مربع شامل: 27باب کلاس، 12باب اتاق اداری و 5 باب سالن و آزمایشگاه می باشد. تعداد دانش آموزان این مدرسه در سال تحصیلی 93-1392 در دو نوبت صبح و عصردر مجموع 2707 نفر می باشد.کتابخانه مدرسه دهخدا که در بنایی خارج از بنای اصلی مدرسه قرار دارد، به مساحت 187 متر مربع با همکاری صمیمانه مدیریت محترم مدرسه دهخدا آقای علی اکبر رازقیان و به همت بنیاد علمی آموزشی قلم چی و مرحوم حسین عبدل زاده فخر(مدیریت سابق نمایندگی کانون فرهنگی آموزش - کرج) در سال 1392 علاوه بر مرمت و بازسازی به میزان 300،000،000 ریال ، مشمول تجهیز یه شرح ذیل قرار گرفت:

20 عدد میز مطالعه چهار نفره، یک عدد میز برای متصدی پذیرش و 82 عدد صندلی.

امید است به واسطه بهره مندی فرزندان ایران بزرگ از این امکانات، توفیقات معنوی مجریان و مشارکان این طرح، مستدام گردد.


تجهیز کتابخانه مدرسه دولتی دهخدا در کرج

تجهیز کتابخانه مدرسه دولتی دهخدا در کرج 
نمای کتابخانه پس از مرمت و تجهیز

تجهیز کتابخانه مدرسه دولتی دهخدا در کرج 
نمای کتابخانه پیش از تجهیز و  بازسازی