سطح دشواری سوالات کنکور امسال استخراج شد

سطح دشواری سوالات کنکور براساس نتایج آماری بیش از 7000 دانش آموز کانون

سطح دشواری سوالات کنکور امسال استخراج شد

سطح دشواري سوالات کنکور رياضي امسال

براساس نتايج آماري 3000 دانش آموز رياضي کانون

بررسي نتايج نمونه‌اي از 3000 دانش  ­آموز رشته­ ي رياضي که درصدهاي کنکور خود را در سايت کانون محاسبه کرده‌اند سطح دشواري سوال‌هاي امسال را تا حدودزيادي مشخص مي‌کند. اين نتايج نشان مي­دهد:

اولاً سطح دشواري درس‌هاي عمومي کنکور رياضي 91 تفاوت چنداني با سال گذشته  نداشته است.

ثانياً درس‌هاي رياضيات و فيزيک ساده‌تر از کنکور سال گذشته و درس شيمي تا حدودي دشوارتر از سال قبل است.

در جدول زير وضعيت کنکور 90 و 91 را بر اساس معيار سيستم ده دهي با هم مقايسه کرده ايم:

 

ميانگين تراز

ادبيات

عربي

معارف

زبان

رياضيات

فيزيک

شيمي

90

91

90

91

90

91

90

91

90

91

90

91

90

91

7000

خيلي قوي

6

6

6

7

7

7

7

7

5

7

6

7

7

7

6000

قوي

5

5

4

5

6

6

6

6

3

4

4

5

6

5

5500

متوسط خوب

4

4

3

3

5

5

5

5

2

3

3

4

5

4

5000

متوسط

3

4

2

2

4

5

4

4

1

2

2

3

4

3

 

خانه هاي سفيد : سطح دشواري نسبت به پارسال تکرار شده است

خانه هاي سبز : سطح دشواري نسبت به پارسال ساده تر شده است

خانه هاي قرمز : سطح دشواري نسبت به پارسال دشوار تر شده است

 

تحليل سطح دشواري درس‌هاي عمومي:

براساس نتايج حاصله مي‌توان گفت در درس زبان انگليسي براي هيچ سطحي از دانش‌آموزان در مقايسه با سال گذشته تفاوتي  نکرده است .

در درس هاي دين و زندگي و ادبيات، آزمون امسال براي دانش‌آموزان متوسط ساده‌تر بوده اما براي دانش‌آموزان قوي ، ميزان پاسخ‌گويي تغيير نکرده است.

در درس عربي، آزمون براي دانش‌آموزان قوي نسبت به سال گذشته ساده‌تر بوده است اما براي دانش‌آموزان متوسط تفاوتي نداشته است.

در مجموع تفاوت چنداني از لحاظ سطح دشواري بين دروس عمومي امسال و سال گذشته مشاهده نمي‌شود.

 

تحليل سطح دشواري درس‌هاي اختصاصي:

در درس رياضيات و فيزيک آزمون براي کليه­ ي دانش ­آموزان در سطوح مختلف (از متوسط تا قوي) ساده­ تر از سال قبل ارزيابي مي­شود.

سؤالات درس شيمي براي کليه­ ي دانش­ آموزان دشوارتر از سال 90 بوده ­است. فقط براي ترازهاي حدود 7000 ميزان پاسخ‌گويي مثل سال گذشته بوده است.

 
 
 
 
 
 
سطح دشواري سوالات کنکور تجربي امسال

براساس نتايج آماري  2000 دانش آموز تجربي کانون

بررسي نتايج بيش از 2000 دانش ­آموز رشته­ ي تجربي که درصدهاي کنکور خود را در سايت کانون محاسبه کرده‌اند سطح دشواري سوال‌هاي کنکور تجربي امسال را تا حدودزيادي مشخص مي‌کند . اين نتايج نشان مي­دهد:

اولاً سطح دشواري درس‌‌هاي ادبيات و دين و زندگي ساده‌تر از سال گذشته و درس‌هاي عربي و زبان انگليسي از لحاظ ميزان پاسخ‌گويي مشابه سال گذشته است.

ثانياً درس‌هاي زيست‌شناسي و فيزيک ساده‌تر از سال گذشته و درس‌هاي رياضيات و شيمي تفاوت چنداني با سال گذشته نداشته است.

در جدول زير وضعيت کنکور 90 و 91 را بر اساس معيار سيستم دهدهي با هم مقايسه کرده­ايم:

ميانگين تراز

ادبيات

عربي

معارف

زبان

زيست

رياضي

فيزيک

شيمي

90

91

90

91

90

91

90

91

90

91

90

91

90

91

90

91

7000

خيلي قوي

5

6

6

6

7

7

6

6

7

7

5

6

5

7

8

7

6000

قوي

4

5

4

4

6

6

5

5

6

6

3

3

3

4

5

5

5500

متوسط خوب

4

4

3

3

5

6

4

4

4

5

2

2

2

2

4

4

5000

متوسط

3

4

2

2

4

5

3

3

2

3

1

1

1

1

3

3

 

خانه هاي سفيد : سطح دشواري نسبت به پارسال تکرار شده است

خانه هاي سبز : سطح دشواري نسبت به پارسال ساده تر شده است

خانه هاي قرمز : سطح دشواري نسبت به پارسال دشوار تر شده است

 

تحليل سطح دشواري درس‌هاي عمومي:

براساس نتايج حاصله مي‌توان گفت در درس ادبيات براي کليه­ ي دانش­ آموزان در سطوح مختلف (از متوسط تا قوي) ساده­ تر از سال قبل ارزيابي مي­شود با يک تفاوت که امسال دانش‌آموزان تراز 5000 و 5500 تقريباً در يک سطح مساوي و مشابه توانستند به سوالات پاسخ دهند.

درس عربي . زبان انگليسي از لحاظ ميزان پاسخ‌گويي و سطح دشواري مشابه سال گذشته بود.

در درس دين و زندگي ، آزمون امسال براي دانش‌آموزان متوسط ساده‌تر بوده اما براي دانش‌آموزان قوي ، ميزان پاسخ‌گويي در مقايسه با سال گذشته تغيير نکرده است.

 

تحليل سطح دشواري درس‌هاي اختصاصي:

در درس زيست‌شناسي ، آزمون امسال براي دانش‌آموزان متوسط ساده‌تر بوده اما براي دانش‌آموزان قوي ، ميزان پاسخ‌گويي در مقايسه با سال گذشته تغيير نکرده است.

در درس رياضيات و فيزيک آزمون براي دانش ­آموزان قوي ساده­ تر از سال قبل ارزيابي مي­شود اما براي دانش‌آموزان متوسط، ميزان پاسخ‌گويي تغيير نکرده است.

سؤالات درس شيمي براي کليه­ ي دانش­ آموزان ميزان پاسخ‌گويي تغييري نداشته ­است. فقط براي ترازهاي حدود 7000 ميزان پاسخ‌گويي يک درجه  دشوارتر  شده است و ميزان پاسخ‌گويي براي اين گروه مشابه درس‌هاي فيزيک و زيست‌شناسي شده است (همان 7 تا از 10 تا براي ترازهاي بالاي 7000).

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب