کليد کنکور سراسري 91 منتشر شد
کليد سوالات گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  ، تجربي ، انساني ، هنر و زبان کنکور 91 از طريق سايت سازمان سنجش منتشر شد.

از طريق سايت کانون مي توانيد کليد سوالات گروه هاي مختلف دريافت کنيد.
 
 
 
 
 
 
 
منبع :

    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید