تحلیل درس عربی کنکور تجربی 91 از 2 دیدگاه

چیدمان سوالات امسال همانند سال گذشته است

تحلیل درس عربی کنکور تجربی 91 از 2 دیدگاه

تحلیل آزمون عربی رشته تجربی سال  91    تهیه و تنظیم : ابوالفضل تاجیک


 

1) چیدمان:

چیدمان سوالات امسال همانند سال گذشته است:

 8 تست ترجمه ، تعریب، و مفهوم

9 تست درک مطلب

8 تست قواعد

2) ترجمه:

در سال 91 همچون سال های گذشته 5 تست ترجمه آمده است و تنها تفاوت آن در این است که از ترجمه تک عبارتی امسال 4 تست و از 4 عبارتی 1 تست آمده است، شاید تفاوت دیگر آن آسانتر بودن انتخاب گزینه صحیح در مقایسه با گزینه های نادرست است.

3) مفهوم:

در سال 91 همچون سال گذشته یک تست مفهوم تک عبارتی آمده است، وتنها تفاوت آن این است که امسال عبارت مفهوم از سال دوم و سال گذشته از سال سوم بوده است.

4) تعریب:

در کنکور امسال مانند سال گذشته 2 تست تعریب آمده است و تنها تفاوت آن در این است که 1 تست تک عبارتی و یک تست 4 عبارتی تعریب موجود است؛ که شاید این موضوع بدست آوردن گزینه صحیح را کمی دشوارتر سازد.

 

 

5) درک مطلب:

درک مطلب امسال از دو قسمت تشکیل شده است، که قسمت اول آن در سال 86 رشته تجربی مطرح گردید ، لذا اگر دانش آموزی تست های سال های گذشته را از کتاب زرد زده باشد، هنگام رسیدن به درک مطلب احساس آرامش بیشتری می کند و قسمت دوم آن در مورد ژان ژاک روسوی فرانسوی است که با توجه به پیش زمینه مطرح شدن موضوع در کتاب سال دوم ، فهمیدن و پی بردن به مفهوم متن برای دانش آموز آسانتر است. فقط شاید طولانی بودن متن کمی برای دانش آموز مشکل ساز شود.(به نظرم درک مطلب از تالیفات دکتر عوض بن محمد القرنی طرح شده است.)

تست های مطرح شده از متن مانند سالهای گذشته است و تنها تفاوت آن در تست 37 است که مفهوم متن را در عبارت های طولانی خواسته است. اگر چه مضمون گزینه صحیح در تست های سال 86 آمده است.

6) قواعد:

سوالات قواعد امسال را 5 تست از عربی سال دوم و 3 تست از عربی سال سوم تشکیل داده اند. نکته قابل توجه اینکه امسال مبحث عدد در یک تست جدای از تعریب مطرح گردیده است.

در مجموع آزمون امسال نسبت به سال گذشته متعادل تر است و به دست آوردن گزینه صحیح در مقایسه با گزینه های دیگر برای دانش آموز آسانتر است، اگر چه قرار گرفتن دانش آموز در شرایط آزمون شاید دشواری سوالات را به دنبال داشته باشد.

 

 
تحلیل آزمون عربی رشته تجربی سال  91    تهیه و تنظیم : فاطمه منصور خاکی
 

بخش ترجمه

سؤالات «26 - 30»: براي بررسي اين بخش و مقايسه‌ي آن با كنكور سال قبل مي‌توان گفت: سؤالات امسال از لحاظ سطح دشواري كمي ساده‌تر از سال گذشته‌اند، هم‌چنين در نوع تيپ كمي متفاوت‌اند، يعني در كنكور 90 از پنج سؤال مربوط به بخش ترجمه سه سؤال، به‌صورت تك‌عبارتي و دو سؤال به‌صورت چهار‌عبارتي مطرح شده بود، در حالي كه در كنكور 91 چهار سؤال، به‌صورت تك‌عبارتي و يك سؤال به‌صورت چهار‌عبارتي آمده است و از آن‌جا كه سؤالات چهار‌عبارتي دشوارتر از تك‌عبارتي هستند، اين امر سبب پايين آمدن نسبي سطح دشواري در بخش ترجمه شده ‌است.

نكته‌ي قابل تأمل در اين بخش پرداختن به ترجمه‌ي زمان ماضي بعيد است كه در سؤال «28» مطرح شده، به‌نظر مي‌رسد رويكرد كنكور امسال به سمت زمان فعل‌ها باشد، زيرا از همين زمان در همين بخش و در سؤالات «28 و 29» رشته‌ي رياضي نيز سؤال مطرح شده است.

بخش مفهوم

سؤال «31»: در كنكور 90 هر چهار گزينه‌ي مطرح شده براي اين بخش به‌صورت عربي آمده در حالي‌كه در كنكور امسال دو گزينه به زبان عربي و دو گزينه به زبان فارسي مي‌باشد، ضمن اين‌كه دو گزينه‌ي عربي به‌كار رفته نيز از كتاب درسي انتخاب شده‌اند، بنابرين سطح دشواري اين سؤال در مقايسه با سال قبل كاهش دارد.

بخش تعريب

سؤالات «32 و 33»: در كنكور سال گذشته در اين بخش هر دو سؤال به‌صورت تك‌عبارتي مطرح شده بود در حالي‌كه در كنكور امسال يك سؤال به‌صورت تك‌عبارتي و يك سؤال به‌صورت چهار‌عبارتي طرح شده است و چون سؤالات چهار‌عبارتي زمان‌برترند سطح دشواري را نيز تا حدودي بالا مي‌برند‌، بنابرين اين بخش نسبت به سال قبل كمي دشوارتر است.

بخش متن درك‌مطلب

در مقايسه‌ي متن درك‌مطلب در كنكورها‌ي90 و 91 اولين چيزي كه به ذهن مي‌رسد طولاني‌تر شدن متن در كنكور امسال است و اين افزايش سطر سبب مي‌شود در نگاه نخست تصور كنيم كه متن موردنظر دشوار است در حالي‌كه چنين نيست، زيرا متن درك‌مطلب امسال از دو بخش تشكيل شده كه بخش اول آن برگرفته از درك‌مطلب كنكور سال 86 در همين گروه آزمايشي است و داوطلباني كه كنكورهاي سال‌هاي اخير را مورد بررسي قرار داده‌اند مي‌توانند اين بخش را درك كنند. بخش دوم به داستاني در مورد «ژان ژاك روسو» اختصاص دارد و چون قسمتي از زندگي‌نامه‌ي اين شخص در درس 9 از كتاب درسي عربي 2 آمده است، بنابرين از ميزان سطح دشواري آن كاسته است.

بخش سؤالات درك‌مطلب

سؤالات «34 - 37»: به جز سؤال «37» كه مفهوم متن، مورد سؤال قرار گرفته و عبارات به‌كار رفته در گزينه‌ها طولاني‌اند، ساير سؤال‌ها كوتاه و از متن هستند، يعني برخلاف سال گذشته مفهومي و پيچيده نيستند و ساده‌تر مي‌باشند.

سؤالات «38 و 39»: اين دو سؤال كه به حركت‌گذاري عبارت اختصاص دارند از لحاظ ايده‌ي طرح و سطح دشواري تفاوت چشمگيري با سال قبل ندارند، فقط جمله‌ي به‌كار رفته در سؤال 39 امسال طولاني‌تر است.

سؤالات «40 - 42»: اين قسمت مختص به تحليل صرفي و نحوي است كه هم‌چون سال‌هاي گذشته دو فعل و يك اسم از متن مورد بررسي قرار مي‌گيرند. اين قسمت از نظر سطح دشواري تفاوتي با سال قبل ندارد.

بخش قواعد

سؤالات «43 - 50»: اولين چيزي كه در مقايسه‌ي كنكور امسال با سال قبل در اين بخش مشخص مي‌شود اين است كه در كنكور 90، سه سؤال از كتاب عربي 2 و پنج سؤال از كتاب عربي 3 مطرح شده است در حالي‌كه در

كنكور 91، برعكس است، يعني پنج سؤال از كتاب عربي 2 و سه سؤال از كتاب عربي 3 مطرح شده است. اين بخش از لحاظ سطح دشواري كمي ساده‌تر از سال قبل مي‌باشد. نكته‌ي قابل تأمل در بخش قواعد اين است كه امسال سؤالي به‌صورت مجزا به «عدد و معدود» اختصاص دارد در حالي‌كه در سال‌هاي اخير از اين مبحث در بخش تعريب سؤال مطرح مي‌شد.

نگاه اجمالي

در كل كنكور امسال در مقايسه با سال قبل متعادل‌تر مي‌باشد و از سطح دشواري آن كاسته شده است.

نكات قابل تأمل عبارت بودند از:

1-     آمدن يك سؤال چهارعبارتي به‌جاي دو سؤال در بخش ترجمه.

2-     آمدن دو گزينه از چهار گزينه به زبان فارسي در بخش مفهوم.

3-     آمدن سؤال چهارعبارتي در بخش تعريب.

4-     طولاني شدن متن درك‌مطلب و البته ساده‌تر شدن آن.

5-     آمدن پنج سؤال از كتاب عربي 2 و سه سؤال از كتاب عربي 3 در بخش قواعد (برعكس سال گذشته)

 
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب